امروز : یکشنبه، 4 تیر 1396
گزارش تصویری
دریافت اپلیکیشن موبایل سایت
دعوت دومربی گلبال به تیم ملی

آقای مهدی نباتی بعنوان سرمربی تیم بزرگسالا ن دربخش آقایان ولیلاصفری بعنوان مربی تیم جوانان دربخش بانوان دعوت شدند. [...]

دعوت دوورزشکاربانوی گلبال به تیم ملی

خانم ها طیبه استکی وزهره مظاهری به اردوی تیم ملی دعوت شدند. [...]

نتایج مسابقات کشور های اسلامی باکو

وحیدعلی نجیمی درماده۴۰۰مترمقام ۴ودر دوی100×4 تیمی مقام اول راکسب کردند. [...]

نتایج مسابقات شطرنج بانوان وآقایان

: دراین مسابقات امیدکریمی به مقام اول کشوری دست یافت.. [...]

نتایج مسابقات گلبال بانوان وآقایان

درطی این مسابقات تیم بانوان وآقایان به مقام چهارم کشوری دست یافتند. [...]

انتخاب۱ورزشکارومربی اصفهانی به مسابقات کشورهای اسلامی

آقایان وحیدعلی نجیمی بعنوان ورزشکاروسهراب اسدی بعنوان مربی دعوت به اردو واعزام باکومیباشند. [...]

مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان وبانوان

مسابقات قهرمان کشوری شطرنج دربخش آقایان وبانوان ازتاریخ۹۶/۲/۲۳لغایت۹۶/۲/۲۷درشهربابلسربرگزارمیگردد. [...]

مسابقات قهرمان کشوری گلبال بانوان وآقایان

مسابقات قهرمان کشوری گلبال آقایان وبانوان درشهربابلسرازتاریخ ۹۶/۲/۲۲لغایت ۹۶/۲/۲۵دربخش بانوان [...]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11