امروز : شنبه، 7 اسفند 1395
گزارش تصویری
دریافت اپلیکیشن موبایل سایت
نتایج اولین دوره مسابقات قهرمانی کشورجودو بانوان

این مسابقات باحضور ۶ورزشکار برگزا شد,خانم نرگس علیرضایی دروزن مثبت ۷۰درکلاسB2شرکت نمود و در پایان به ورزشکاران حکم و [...]

اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری جودو بانوان

این مسابقات برای اولین باردرشهر تهران برگزار میگردد. [...]

نتایج مسابقات لیگ دسته یک گلبال بانوان

دراین مسابقات که بصورت رفت وبرگشت برگزارشد تیم بهزیستی اصفهان درجایگاه چهارم قرارگرفت. [...]

مسابقات لیگ دسته یک گلبال دوررفت وبرگشت بانوان

مسابقات لیگ بانوان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۷لغایت۹۵/۱۱/۳۰درتهران برگزارمیگردد. [...]

اصفهان قهرمان صحرانوردی بانوان شد

دراین مسابقات خانمها نیره صرامی درکلاسB1مقام اول,هاجر صفرزاده درکلاس B2مقام سوم,فاطمه رقیلی زاده و راضیه امیرخانی [...]

دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان

مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری بانوان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۷لغایت ۹۵/۱۱/۲۸درشهرتهران برگزار میگردد. [...]

نتایج مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان

دراین مسابقات آقای مصطفی باقری درکلاس B1مقام سوم راکسب نمود,ودربخش تیمی اصفهان به مقام چهارم کشوری نایل گردید. [...]

دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان

مسابقات دوصحرانوردی قهرمان کشوری آقایان ازتاریخ ۹۵/۱۱/۲۵لغایت ۹۵/۱۱/۲۷درشهر بابلسر برگزار میگردد. [...]

1 2 3 4 5 6 7 8