هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان اصفهان اول کشور شد
28 خرداد 1398

هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان

هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان اصفهان با کسب ۹۶۵ امتیاز رتبه اول کشور را بدست آورد و خراسان رضوی با۹۴۲ امتیاز و تهران با ۸۸۱ امتیاز بترتیب دوم ...
هیات چوگان شهرستان اصفهان برگزارمیکند
23 خرداد 1398

هیات چوگان شهرستان اصفهان برگزارمیکند

[center][/center کارگاه کمک های اولیه واحیاء درورزش زیر نظر اساتید مجرب هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان زمان ثبت نام 15خرداد لغایت 15تیرماه98 ...
گزارش تصویری